Игри

Информация за страница Казичене

    Адеймир и Лозен по брой на населението са двете най-големи села на територията на софийска област. Но веднага след тях се нарежда Казичене, което се намира само на 12 километра разстояние от центъра на столицата. През март преди три години се прави преброяване на населението и се установява, че там по настоящ адрес живеят близо 4 900 души. Ето защо по този показател селото също минава за едно от най-големите в областта. За всички онези жители на страната, които познават старото корито на река Искър в източна посока, няма да е проблем да намерят разположението на селото. По-точно това е десният бряг, който служи за пресечна точка на римски военен път и пътят от Самоков до Белградското шосе. Самият римски пътен участък пък се намира между Белград и Истанбул, съответно столици към днешна дата на две наши съседни държави – Сърбия и Турция. Северните склонове на Лозенската планина са по-близо до селото, а това определя климатичните му особености.

     Докато през 2006-та година по данни в село Казичене живеят 5 000 души, то за това определено спомага много и крупното развитие на промишлената дейност в района. След 2000-та година една от най-известните фабрики в околността е тази на Чипита, последвана от още много други. Две ключови фирми определено са Верта ООД и Техника Груп Ад, съответно работещи в областта на логистиката и строителните материали. Околовръстният път на столицата се намира близо до двете ключови за страната магистрали – Хемус и Тракия. Това заедно с наличието на гара в селището също е положителен фактор за развитието на икономиката в селото. Това, че районът е като цяло промишлен и индустриален, е предпоставка за постоянното намиране на нови работни места за част от населението на България. От тук пък се налага логичният извод, че и населението бележи постоянен прираст. Близостта до столицата кара много хора да купуват постоянно терени, на които да си построят къщи. По този начин, макар и да не живеят в селото за постоянно, те винаги могат да прескочат до там в почивните дни, а всичко необходимо да си набавят от столицата.

      Ранножелязната епоха от времето на Древна Тракия е периодът от време, в което според историците започва да се забелязва наличието на живот в околността. Това е първото хилядолетие преди новата ера, като от тогава досега село Казичене постоянно променя своя облик. Случайно в района на селото е открит гроб, на който липсва запазена могила. Това става през 1969-та година, когато се изгражда водопровод. Гробът става обект на интерес поради съдържанието си. То включва съд от злато и склуптура от керамика, които са били захлупени с меден котел. Урарту, царство в региона на Близкия изток, е мястото, така характерно за този тип котели. Това дава основание на археолозите, историците и други специалисти максимално точно да датират гроба – седми или осми век преди Христа. За златния съд се знае, че тежи около 1050 грама, а чистота на самородното злато, използвано за изработката му, е 23.6 карата. По размери и възраст този съд може да се мери с колекцията от известното Вълчитрънско съкровище.

eXTReMe Tracker